Bejelentkezés

Új felhasználók

  • Arpad
  • admin

Hírek

 Gratulálunk Urbán Istvánnak az új könyvének megjelenéséhez és jó szívvel ajánljuk a kollégák részére!

 

A Szakmai Kollégium Fog- és Szájbetegségek Tagozatának és Tanácsának közös állásfoglalása a „PEEK” műanyag implantátumok és a „bazális” implantátumok hazai alkalmazásáról

 

A Szakmai Kollégium címben megjelölt két szervezete a 2013. május 31-i közös ülésén az alábbi állásfoglalást hozta és javasolja minden kollégának a közlés figyelembevételét.

 

  1. A MAFIT elnöke (Dr. Nagy Katalin) és az Országos Fogászati és Szájsebészeti Szakfelügyelő Főorvos (Dr. Kivovics Péter) a Magyar Fogorvos 2013/2. (99. old.) számában közös állásfoglalást adott ki a „PEEK” műanyag és a „bazális” implantátum-rendszerekkel kapcsolatban. A Tagozat/Tanács fenti ülésén a kiadott állásfoglalással teljes mértékben egyetértett.

 

  1. Az 1. pontban leírtakon túl a Tagozat/Tanács további állásfoglalása a következő:

„ A PEEK (Polyéter-éter-keton) kapcsán a nemzetközi szakirodalom széles körben foglalkozik az anyag általános orvosi, ezen belül traumatológiai és ortopéd sebészeti felhasználásával, ezek között is elsősorban különböző keményszövet-helyreállítások során. ez az alkalmazási terület jól dokumentált, ma már evidence based-nek tekinthető.

Hosszú ideje alkalmazzák ezt a műanyagot az orális implantológiában is, mind ideiglenes protetikai elemek, mind gyógyuló, ínyformázó elemek formájában, de mai ismereteink szerint még nincsenek megfelelően dokumentált és hiteles adatok arra vonatkozóan, hogy hogyan viselkedik ez az anyag klasszikus fogászati implantátumként. Jóllehet biológiai tulajdonságai jól ismertek, a fogászati implantátumok esetében nagyon speciális mechanikai és fizikai megterhelésnek vannak kitéve, és az ezekkel szembeni viselkedése, illetve ennek vizsgálata egyelőre nem megnyugtató. Ebből adódóan az ilyen, fogászati implantológiai célokra szánt műanyag implantátumok alkalmazását szakmai szempontból nem tartjuk elfogadhatónak.

A bazális implantátumok tekintetében szintén elmondható, hogy azok szakmai háttere, tudományos dokumentációja sok szempontból nem tartható hitelesnek. Nem találunk olyan objektív, elfogulatlan, vizsgálati eredményeket, amelyek tudományosan alátámasztanák a gyártó/forgalmazó által hangoztatott előnyöket és újszerű tulajdonságokat, amelyeket ezeknek az implantátumoknak tulajdonítanak.

A fogászati implantátumok ilyen formavilágú kialakítását régen meghaladta a szakma fejlődése. Sem biomechanikai, sem protetikai szempontból nem felelnek meg a korszerű implantológia alapelveinek. A szakma mai, konszenzusokon alapuló álláspontja szerint a bazális implantátumok nem felelnek meg a modern implantológia alapelveinek”.

 

Budapest, 2013. május 31.

 

Szakmai Kollégium Fog- és Szájbetegségek Tagozata/Tanácsa

Dr. Fejérdy Pál                                              Dr. Orosz Mihály

Tagozat elnöke s.k.                                       Tanács elnöke s.k.

 

 

A MAFIT állásfoglalása a zygoma implantátumok beültetéséről

 

A „zygoma implantátumok” olyan enosszeális, dentális implantátumok, melyeket a felső állcsontok poszttraumás, illetve onkológiai műtétek után kialakult

defektusainak rekonstrukciója céljából fejlesztett ki Per Ingvar Branemark professzor 1989-ben. Ezt követően kezdték el használni a nagyfokú állcsont

atrófiával rendelkező betegeknél a csontpótlás alternatív megoldásaként. Ezek az implantátumok a felső moláris-prémolaris fogak területéről (az állcsont

formájától függően a gerinc palatinális felszínétől vagy gerincél irányából) kerülnek behelyezésre. Az implantátumok az arcüreg laterális részén keresztül

haladva (lehetőleg egy csontablakon át felpreparált nyálkahártya mellett,) a járomcsont testében, az orbitaszöglettől laterálisan rögzülnek.

Amennyiben a frontfogak területére lehetőség van hagyományos implantátum beültetésére, akkor teljes fogatlan állcsont esetében 2 db „zygoma

implantátumot”, egyébként 4 db implantátumot használnak egy rögzített fogpótlás elhorgonyzásához.

Az implantátum behelyezése során esetlegesen jelentkező szövődmények (vérzés, orbitasérülés, csontperforáció miatt létrejött lágyrészsérülések) ellátása

nagy sebészi gyakorlatot feltételez. A műtéti terület a „klasszikus” dentoalveolaris területen kívül helyezkedik el.

 

A Magyar Fogorvosok Implantológia Társasága a „zygoma implantátumok” beültetését egyértelműen, a szövődmények ellátására képes, maxillofaciális

sebész számára ajánlja.

 

2016.május